Ett magasin med trygghet

I vårt magasin kan Ni känna Er trygga att lämna era tillhörigheter. vi behandlar allt med sekretess och största försiktighet. Magasinet är helt fuktfritt och anpassat efter de krav som våra kunder, försäkringsbolag och brandmyndigheter ställer på säkra och moderna magasin. Givetvis har vi också mycket strikta rutiner för vem som får tillgång till det som är magasinerat.

Kontakta oss gärna via formuläret nedan.