Flyttlänken är resultatet av många års erfarenhet av våra grundare, samt nyfikenhet av våra nya talanger. 
 
Som en mindre familjeägd firma så konkurerar vi genom ett personligare och mer flexibelt bemötande.

FLYTTLÄNKEN

Vårt huvudkontor finns i Järna i södra Stockholm, där vi har stora och moderna lokaler med magasin samt verkstad.

ÅTERVINNING

Flyttlänken har sedan många år tillbaka ett avtal med Stena Recycling AB för hantering av såväl vårt eget som våra kunders avfall på ett innovativt och klimatsmart sätt. Avtalet innefattar även utbildning gällande avfallshantering och annan miljökunskap i samband med förändringar av avfallshanteringen eller som en vidare utbildning.

 


TUNGFLYTT

Vår tjänst tunghantering är till för dig som är behov av att flytta riktigt tunga saker.
Vi har stor erfarenhet av flytt som kräver tyngre lyft med allt från pianon och kassaskåp till industriell utrustning. Egen specialutrustning gör också att vi utför dessa arbeten med hög kvalitet och säkerhet för såväl gods som personal.


HITTA TILL OSS

Vi har vårt kontor och lager ca 5 mil från Stockholm och ca 1 minut från E4an och nära till E20 vilket gör det lätt att ta sig till oss.  Så vare sig ni vill säga hej eller se över erat magasinerade gods så kan Ni lätt nå oss. 

ARBETSMILJÖ
 

Då den typen av verksamhet som bolaget bedriver är slitsam för kroppen har Flyttlänken upprätt samarbete med kiropraktor samt erbjuder friskvård.

MÖBELMONTERING
 

Vi har ända sedan vi började med kontorsflyttar hjälpt till att demontera och montera kontorens möbler, både befintliga och nya. Men inte bara det, vi kan även mellanlagra möblerna.
I samband med leverans till vår terminal kontrollerar vi möblerna när det gäller antal kollin, eventuella transportskador m.m.

PROJEKTLEDNING
 

Med vår tjänst Projektledning ser vi till att allt fungerar precis som det ska vid en kommande flytt. Vi hjälper er att planera, organisera och hanterar alla de moment som en flytt kräver. När er flytt har utförts och en besiktning är genomförd kan er personal komma till kontoret dagen efter och återgå till jobbet som vanligt

MILJÖPOLICY

Policyn berör samtliga våra verksamhetsområden
Våra insatser skall styras av lagar, förordningar, kundkrav, affärsmässiga krav och ett personligt engagemang från alla medarbetare
Vi skall endast använda godkänd utrustning enligt fastställda myndighetskrav och lagar
Vi skall sträva efter att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan så långt det är möjligt.
Miljöarbetet skall inriktas på ständiga förbättringar.

KVALITETSPOLICY

Focus i verksamheten skall vara kunden. Våra kunder skall bemötas lyhördhet och respekt.
Lagar och förordningar skall följas
Utbildningsprogram för personalen skall finnas och genomföras. för att på detta sätt försäkra sig om personalens kompetens
Kvalitet skall även eftersträvas avseende miljö samt även med hänsyn till de sociala värdena
Bolagets arbete med sitt kvalitetssystem skall vara en levande process och ständigt ses över, kompletteras och förbättras.

Flyttlänken
Previal AB
Tuna Industriväg 35
153 30 Järna
08-121 441 58
info@flyttlanken.se
Bankgiro: 133-4531
Org.nr: 556908-1606
Innehar F-skattebevis